Het traditionele gezin met vader, moeder en kind of kinderen is niet de enige manier van samenleven. Soms hebben kinderen twee pappa’s of twee mamma’s. Dat is wettelijk mogelijk in Nederland. Maar niet elke relatie blijkt bestand tegen de tand des tijds. Als de ouders uiteen gaan krijgen ze soms nieuwe partners. En soms treden die óók op als ouders. Ook zijn er situaties waarin kinderen al vanaf hun geboorte worden opgevoed in een groep die groter is dan het klassieke gezin.

Kortom: een aantal kinderen heeft meer dan twee ouders. Maar de Nederlandse wet erkent slechts een of twee ouders.

Dat is een probleem. Als een kind met niet-erkende sociale ouders op reis is, kunnen er moeilijkheden ontstaan. Als een kind in het ziekenhuis belandt en een sociale ouder wil helpen, kan dat problematisch zijn. Als een sociale ouder een schenking aan het kind geeft, dan ziet de belasting dat als iets totáál anders dan wanneer een erkende ouder dat doet. Dat geldt ook als de sociale ouder overlijdt en het kind als erfgenaam optreedt: dan bestaat er volgens de regel van de huidige wet geen enkele band tussen de sociale ouder en het kind, en moet het allerhoogste tarief van de erfbelasting worden betaald. Voor de erfenis van de overleden biologische ouder geldt het laagste tarief.

RozeLinks vindt dat oneerlijk. En RozeLinks staat er niet alleen in. Al in 2014 stelde de regering een staatscommissie in om met voorstellen te komen over meerouderschap, meeroudergezag, afstemming en draagmoederschap. Die commissie kwam niet alleen met een grondige analyse, maar zelfs met voorstellen voor wetswijzigingen – heel voorzichtige wijzigingen, overigens. Zo zou het meerouderschap alleen wettelijk worden erkend in nieuwe situaties, bijvoorbeeld als een mannenstel en een vrouw samen het ouderschap van een nog te baren kind op zich willen nemen.

Desalniettemin: bij de formatie van het kabinet Rutte-III ging het mis. Onder druk van CDA en ChristenUnie werd besloten dit voor de christelijke partijen kennelijk toch nog hangijzer ten minste vier jaar te laten afkoelen.

RozeLinks zegt: ga zo snel mogelijk met de adviezen van de commissie-Wolfsen aan de slag, maar kijk ook of er méér te regelen is. Meerouderschap is een maatschappelijke realiteit. Zorg er wettelijk voor dat de schrijnende problemen worden opgelost!