Sinds 2012 behoren seksualiteit en seksuele diversiteit tot de kerndoelen voor zowel het basis-, het speciaal, als het voortgezet onderwijs. Helaas zijn er scholen die nauwelijks met die kerndoelen werken. Als ze één lesuur per jaar aandacht besteden aan seksuele diversiteit denken ze formeel aan de kerndoelen voldaan te hebben. Als de rest van het onderwijsmateriaal nog steeds heteronormaliteit uitdraagt, draagt de school nog steeds niet uit dat het een veilige plek is voor iedereen, inclusief LHBTQI* (docenten en) leerlingen.
Jammer genoeg heeft de Onderwijsinspectie te weinig menskracht om de kwaliteit van het onderwijs over dit thema grondig te onderzoeken.

RozeLinks wil:

  • een meer systematische taak van de Onderwijsinspectie om de invulling van de eindtermen op basis- en vervolgonderwijs ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit te controleren;
  • een evaluatie van de aanpak van scholen (met identificatie van best practices), eventueel in samenwerking met onderwijsvakbonden;
  • een actiever optreden tegen scholen die hier te weinig aan doen. Bij herhaald tekortschieten moeten concrete en zwaarwegende sancties worden opgelegd.