Maar een deel van het sekswerk en het werk in de porno gebeurt door zelfbewuste mensen die er zelf voor kiezen om (een deel van) hun inkomen te verdienen met dit werk. Die niet door een ander uitgebuit worden.

RozeLinks wil dat er gezonde arbeidsverhoudingen bestaan binnen het seks- en het pornowerk. Dat betekent dat het belangrijk is dat er CAO’s komen voor sekswerk en pornowerk. Dat er dus een hogere organisatiegraad komt van de mensen die dit werk hebben, sterke vakbonden. Want binnen de porno-industrie bestaan al sterke werkgevers: het is essentieel dat daar tegenwicht tegen wordt geboden.

Een aantal gemeenten heeft de eerder als officiële tippelzones bestempelde gebieden weer ‘afgeschaft’ in een poging meer grip te krijgen op ongewenste toestanden. Dat ziet RozeLinks niet als oplossing. Maar om veiligheid te bieden aan zowel sekswerkers als klanten is meer nodig dan het ophangen van camera’s.

Overigens wordt in een groot deel van de porno online wel een heel traditioneel beeld van mannelijkheid en vrouwelijkheid geboden. RozeLinks zou het toejuichen als daar wat meer variatie in geboden kan worden.