Binnen de topsport en binnen de supportersgroepen lijkt dat zelfs sterker het geval. En terwijl de strikte tweedeling mannen/vrouwen niet klopt met de biologische en de maatschappelijke werkelijkheid, is die nog wel steeds het uitgangspunt binnen de topsport. Dat leidt tot idiote situaties, zoals een atlete die hormoononderdrukkers moet slikken om als vrouw te mogen sporten.>

Dansgroepen lijken toleranter dan sportclubs. Maar is daar toch ook vaak een traditionele opvatting over de danspassen voor de man en die voor de vrouw.

RozeLinks wil:

  • dat overheden samen met sportbonden werken aan een LHBTQI-inclusief sportklimaat;
  • dat overheden dansgroepen en -verenigingen op dezelfde manier tot grotere inclusiviteit stimuleren;
  • dat sport- en dansgroepen die niet willen meewerken, financiële steun of faciliteiten verliezen;
  • dat de topsportorganisaties worden gestimuleerd om analoog aan gewichtsklassen zoals die bij enkele sporten bestaan, klassen in te stellen die de tweedeling mannen/vrouwen kunnen vervangen, bijvoorbeeld op basis van hormoonspiegels.