Belangrijk is om te bedenken dat niet iedereen die zich niet thuis voelt bij de uiterlijke geslachtskenmerken van zhaar lijf, ook via medische weg daar een oplossing voor wil. En toch blijven er nog steeds wachtlijsten voor transgenders die een transitie willen.

Een ander belangrijk knelpunt is de positie van transgenders op de arbeidsmarkt en de werkplek.

Voor mensen met een intersekse-status is belangrijk dat zij worden aangesproken en aangeschreven op een manier zoals zij dat willen. Zie ook ons standpunt over sekseregistratie. Maar nog belangrijker is het punt van 'geslachtscorrigerende operaties'. Dat zijn medische ingrepen waarmee pasgeboren baby's met geslachtskenmerken die niet typisch mannelijk of typisch vrouwelijk zijn, worden 'bijgewerkt' om ze beter op zo'n prototype te laten lijken. Zulke operaties moeten voortaan alleen mogelijk zijn op latere leeftijd, wanneer een kind daar zélf toe kan beslissen.

RozeLinks wil verder

  • onderzoek naar de schade die slachtoffers van geslachtscorrigerende operaties hebben ondervonden in hun leven vanwege die operatie, waarbij de mogelijkheid van een financiële compensatie moet worden bekeken;
  • een actieve rol van het UWV en samenwerking met transgenderorganisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties om een Actieplan Werk voor Transgenders op te stellen en uit te voeren;
  • een wettelijke regeling van betaald transitieverlof, analoog aan zwangerschapsverlof. Op die manier hebben transgenders recht op speciaal verlof als ze medische behandelingen ondergaan en hoeven ze daarvoor geen vakantiedagen op te nemen - wat sommige werkgevers nu willen. Bij sollicitaties wordt het werkgevers bovendien verboden te vragen naar plannen voor een transitie.
  • uitbreiding en verbetering van de medische voorzieningen voor transpersonen. Daarmee komt een einde aan de wachtlijsten.