Na de publicatie rolde er een golf van verontwaardiging door het land. Kamerleden spraken er schande van, en demissionair onderwijsminister Slob noemde de ervaringen van de leerlingen "ontzettend pijnlijk" en het optreden van de school "onaanvaardbaar". Hij zegde een onderzoek van de Onderwijsinspectie toe.

Open brief

Nu constateren COC en Rutgers dat de Gomarus scholengemeenschap geen unieke situatie vormt. In een brief aan de demissionaire bewindslieden van Onderwijs verwijzen ze naar het Regenboogstembusakkoord dat begint dit jaar werd gesloten met verscheidene partijen en dringen ze aan op het treffen van maatregelen. In de brief worden zes concrete suggesties aangedragen.