Begin maart 2021 heeft LGBT Asylum Support samen met verschillende (politieke) lhbti-organisaties* een brandbrief opgesteld waarin de misstanden in opvanglocaties en het falende beleid van de overheid naar LHBTI-asielzoekers het onderwerp is. Er moet volgens de ondertekenaars een einde komen aan de schandalige wijze waarop lhbti-vluchtelingen worden behandeld en eisen een veilige leefomgeving voor lhbti’s in azc’s. De ondertekenaars willen daarom dat de demissionaire premier zijn verantwoordelijkheid neemt als hoofdverantwoordelijke voor het kabinetsbeleid. De brief wordt inmiddels ook ondersteund door Volt Nederland en Asian Voices Europe.

Niet veilig

Aanleiding van de brandbrief aan de demissionaire premier zijn de vele meldingen die LGBT Asylum Support doet bij Bureau Veiligheid van het COA van onveilige situaties in opvanglocaties zonder enige opvolging. Ook dit jaar zijn er inmiddels tientallen meldingen gedaan waaruit blijkt dat het COA geen veilige leefomgeving kan garanderen voor lhbti-asielzoekers. Zoals de in de brandbrief vermeldde tragische dood van de transvrouw Marlon Angel in februari van dit jaar. Een Chinees vluchtelinge die dichtbij haar azc Echt suïcide pleegde. Na onderzoek door LGBT Asylum Support is hierover een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gestuurd. In deze brief wordt verzocht nader onderzoek in te stellen onder welke gebrekkige omstandigheden zij en andere transgender asielzoekers in deze azc door het COA opgevangen worden. Ook deze brief aan de staatssecretaris blijft onbeantwoord.
 

Onwaardig

Het is de premier onwaardig om niet eens een bevestiging te sturen”, geeft voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support aan, die de herinnering nu persoonlijk bij het Ministerie heeft afgeleverd. “In de herinnering aan premier Mark Rutte is opgenomen een opsomming van feiten die recent hebben plaatsgevonden. Zoals de demonstratie op 26 maart 2021 in Den Haag, maar ook recent het verschrikkelijke steek-incident met zeven slachtoffers op 21 april 2021 in AZC Echt waar ook lhbti-asielzoekers bij betrokken waren. Omdat de staatssecretaris steevast aangeeft zich niet te herkennen in geschetste situaties, het COA niet reageert op meldingen die inmiddels bij de Nationale Ombudsman liggen, maar ook asielprocedures nog immer onjuist door de IND worden afgewezen, hebben we als conclusie aan de premier aangegeven dat een parlementaire enquête inmiddels wenselijk is.”
 

Samenwerking

Het is uniek dat zoveel organisaties de handen ineen hebben geslagen om een brandbrief te sturen naar de premier. Het toont aan hoe groot de zorgen zijn binnen de lhbti-gemeenschap over de situatie van lhbti-asielzoekers in azc’s. Kortekaas: “In 2020 heeft LGBT Asylum Support twee onderzoeksrapporten geschreven over de aanhoudende onveilige situaties voor lhbti-asielzoekers in opvanglocaties. Deze rapporten waren basis voor een motie in de Tweede Kamer waarbij het COA opdracht kreeg een plan van aanpak te maken om azc’s veiliger te maken voor kwetsbare groepen zoals lhbti-asielzoekers. Echter met de conclusies zoals het invoeren van beschermende lhbti-units of een eigen azc voor lhbti’s, is in deze plan van aanpak door de staatssecretaris en het COA niets gedaan. Zelfs in het jaarverslag 2020 van het COA wordt gesproken over ‘enkele incidenten’. Dat is onacceptabel omdat daarmee de problematiek niet erkend wordt. Enkel een regenboogvlag bij een azc is onvoldoende. Het gaat om structureel beleid waarbij lhbti-asielzoekers beschermd moeten worden tegen de mensen voor wie ze gevlucht zijn en die in hetzelfde azc verblijven.