We schreven eerder over deze zaak. De Bulgaarse autoriteiten weigerden een geldige geboorteakte met de Bulgaarse nationaliteit af te geven omdat ze twee moeders niet als wettelijke ouders erkenden. Omdat de akte die na haar geboorte is afgegeven, haar niet erkent als Brits onderdaan - wat gezien de Gibraltarese achtergrond van haar ene moeder logisch zou zijn - is zij tot nu toe zonder nationaliteit gebleven. Daardoor kan zij geen grens over.

Europees Hof

Dat is onacceptabel, oordeelde het Europees Hof van Justitie afgelopen december. Dat was door het Hof in Sofia gevraagd om een uitspraak in deze zaak. Want de moeders willen voor Sara de Bulgaarse nationaliteit. Het Hof in Sofia heeft nu de gemeentelijke autoriteiten in Sofia opgedragen om een geboorteakte mét vermelding van haar ouders én haar nationaliteit af te geven.

"Het besluit van het Europees Hof is volledig in overeenstemming met de uitgangspunten waarop de Europese Unie is gebaseerd en ook op de uitspraken van het Hof tot dusverre." lichtte Denitsa Lubenova, de advocate van de moeders toe. "Namelijk dat alle Europese burgers gelijk moeten worden behandeld. Bulgarije is verplicht om Sara's relatie met haar beide moeders wettelijk te erkennen.”

Daarmee is een positief eind in zicht voor de (reismogelijkheden van) baby Sara. Geboren in 2019, dus al bijna een peuter....