Het Zwitserse Federaal Hooggerechtshof besliste uiteindelijk dat B, ook vanwege een strafblad in Zwitserland, niet kon worden beschouwd als goed geïntegreerd Zwitsers staatsburger en geen recht had op gezinshereniging. Volgens dit Zwitsers Hof moest B worden uitgezet naar Gambia.

Ondertussen was C eind 2019 overleden.

Europees Hof

Het Europese Hof oordeelt u dat de uitzetting van B naar Gambia vernederend en riskant zou zijn. Niet alleen vanwege de strafbaarheid van homoseksualiteit daar. Het EHRM baseerde het oordeel vooral op de sociale situatie in Gambia, waarin anti-homogeweld regelmatig voorkwam, en het feit dat de Gambiaanse overheid weigert om mensen tegen zulk geweld te beschermen. Het Hof maakte daarbij o.a. gebruik van informatie die door de ILGA was verzameld.

Het oordeelde dat de deportatie naar Gambia een schending zou zijn van artikel 3 van het Europees Mensenrechtenverdrag en legde Zwitserland een boete op van € 14.500.

Voor wie meer wil weten is de uitspraak van het EHRM beschikbaar.