Het proces om dit wettelijk verbod ingesteld te krijgen, loopt al langer. Zie ook onze eerdere berichtgeving.

Eerder ook al strafbaar

Het verbod is gekoppeld aan zware straffen: wie illegaal tóch conversietherapie toepast, kan een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van €30.000 krijgen - en dat kan nog verzwaard worden als het minderjarigen betreft. Eigenlijk was het in Frankrijk al verboden om conversietherapieën toe te passen, omdat dat via andere wetsartikelen vervolgd kon worden. Maar dat was behoorlijk gecompliceerd. De nieuwe wet maakt het stukken makkelijker.

Commentaar Macron

Het wetsontwerp zal, vergezeld van een handtekening van president Macron, binnen twee weken tot wet worden verheven. Marcon juichte de stemuitslag in de Assemblee toe, en stelde dat "jezelf zijn" geen ziekte is, en een behandeling die daar verandering in poogt te brengen, dus verboden moet zijn.

En Nederland?

En na eerdere verboden in verscheidene andere landen en deelstaten is het wachten nog steeds op Nederland, waar het verbod wordt voorbereid....en voorbereid....