En terwijl de Europese Unie vanuit economische samenwerking langzamerhand een steeds sterkere mensenrechtenpijler krijgt, horen mensenrechten al vanaf het begin tot de thema’s van de Raad van Europa.
RozeLinks was vertegenwoordigd op de Europese ILGA-conferentie, in oktober 2023, in Ljubljana. Daar hoorden we meer over de nieuwste ontwikkelingen.

ILGA

Ooit waren de letters ILGA de afkorting voor International Lesbian and Gay Association, zo’n beetje een COC op wereldschaal, waarvan organisaties lid kunnen zijn die zich met lesbische en homorechten bezighouden. Maar inmiddels is het werkterrein al lang uitgebreid en is ILGA niet meer een afkorting. De International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association heeft bovendien ‘regionale’ suborganisaties, waarvan de Europese ILGA (die ook Centraal-Azië omvat) de belangrijkste en rijkste is.  Naast wereldconferenties zijn er regionale conferenties, zoals de conferentie die dit jaar in Ljubljana werd gehouden.

Raad van Europa

In 2010 hebben de Ministers van de Raad van Europa de aanbeveling gevolgd om regelmatig na te gaan hoe erg de discriminatie is als het gaat om seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Binnenkort wordt voor de derde keer een vragenlijst uitgezet die alle lidstaten daarover moeten invullen. Om te checken of ze geen klinkklare nonsens invullen wordt de vragenlijst ook naar LHBTQI-bewegingen in de landen gestuurd; hun antwoorden worden naast die van de regeringen gelegd. De medewerkers van de Raad van Europa kunnen sommige regeringen niet publiekelijk voor leugenaars uitmaken, maar wel aangeven dat op sommige aspecten bepaalde regeringen een rooskleuriger beeld schetsen dan de LHBTI-bewegingen die in die landen actief zijn.

De Raad van Europa gaat bovendien in samenwerking met de Europese Unie een project starten om het zaaien van haat op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit te bestrijden.

Informatief en inspirerend

Dit soort conferenties zijn inspirerende bijeenkomsten waar een heleboel informatie is te halen – en te brengen, in sommige gevallen. Met meer dan 450 deelnemers behoorlijk druk. De voorgangers van RozeLinks behoorden ooit tot de grondleggers van de ILGA, en de conferenties tegenwoordig bewijzen nog steeds het nut.