Dat de Poolse PiS-regering zich weinig aantrekt van de Europese waarden, regels en richtlijnen rond goed bestuur en mensenrechten speelt al jaren. De Europese Commissie begon al verscheidene 'infringement procedures'. Dit zijn echter langdurige procedures met hoor en wederhoor, die pas na veel tijd tot sancties kunnen leiden. En op dit moment spitst de Commissie de kritiek op Polen vooral toe op de benoeming van rechters.

Compromissen

De Poolse regering verzette zich lang tegen de voorwaarden die waren gekoppeld aan het corona-steunpakket vanuit de EU. Want volgens die voorwaarden werd voor het eerst direct financiële steun geblokkeerd als een lidstaat inbreuk zou plegen op de Europese regels voor goed bestuur. Door het koppige verzet van Polen (en Hongarije) rolde er uiteindelijk een compromis uit, waarbij het intrekken van financiële steun pas mogelijk zou zijn na een lange procedure. Weliswaar zou dat dan met terugwerkende kracht zijn, maar kennelijk willen de Poolse en Hongaarse regeringen liever hun opvolgers met terugbetalingsproblemen opzadelen dan nu luisteren naar de Europese regels.

Doorpakken

Bij de subsidieverlening aan gemeenten was de Europese Commissie wél doortastend: daarbij vielen gemeenten met 'LHBT-vrije zones' buiten de boot. Daar rapporteerden we eerder over. Helaas werd de ruimhartige compensatie die de Poolse nationale regering aan deze gemeenten schonk, dan weer niet in korting gebracht in de uitkeringen vanuit de Europese Unie aan de Poolse regering.

ILGA

De Europese tak van de ILGA heeft in samenwerking met de Poolse LHBT-organisatie KPH op 11 februari een twitteractie gelanceerd om de Europese Commissie aan te zetten tot onmiddellijke 'infringement' stappen vanwege de LGBT-vrije zones en de gezinscharters in Polen. De actie loopt nog door. Wie twittert en de Poolse mensenrechten wil steunen, kan de volgende tekst gebruiken:

Time 4 #infringementnow against Poland 4 violating fundamental rights of EU citizens & disregarding EU treaties with so-called ‘LGBT-Free Zones’ & ‘Family Charters’. EC President @vonderleyen, what’s holding the @EU_Commission back from taking action? @helenadalli @VeraJourova