Het Verdrag van Dublin vereist dat EU-landen elkaars asielprocedures eerbiedigen. GroenLinks en D66, gesteund door SP en PvdA, drongen er in de Kamer op aan dat staatssecretaris Albayrak een goede oplossing zocht, en zou kijken naar mogelijkheden om een uitzondering te maken op de Dublinregels. Dáár wilde Albayrak – ook onder druk van rechts – niet aan. Wél had zij contact met haar Britse ambtgenote Smith.

Albayrak overtuigde de Kamer dat Smith een nieuw asielverzoek in behandeling zou nemen en dat zijzelf de zaak in de gaten hield. Ook zíj wilde voorkomen dat Kazemni terug zou moeten naar Iran.

Het nieuwe Britse asielverzoek van K. heeft inmiddels geresulteerd in een verblijfsvergunning voor vijf jaar.