Vragen van het lid P. Lankhorst (Groen Links) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de samenwerking van de Mexicaanse autoriteiten met de homo/lesbische beweging in het aids-preventiewerk

  1. Is het u bekend dat de 19e jaarlijkse conferentie van de International Lesbian and Gay Association (ILGA) onder zware druk van de autoriteiten niet kon plaatsvinden in Guadalajara, Mexico?
  2. Is het u bekend dat na bemiddelingspogingen van o.a. het Mexicaanse Mensenrechtencomité de autoriteiten van de deelstaat Guerrero en de stad Acapulco bereid waren de conferentie daar te laten plaatsvinden?
  3. Heeft de Nederlandse regering op enige wijze haar bezorgdheid over de tegenwerking van de autoriteiten in en rondom de stad Guadalajara en van de deelstaat Jalisco geuit?
  4. Is het u eveneens bekend dat de Mexicaanse overheid nauwelijks bereid is om mee te werken aan het aids-preventiewerk van de Mexicaanse homo/lesbische groepen?
  5. Hebt u kennis genomen van de arrestatie en beboeting op 3 april jl. van zes vrijwilligers van de homogroep Voz Humana, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over veilig vrijen?
  6. Bent u bereid bij de Mexicaanse autoriteiten te pleiten voor een betere samenwerking met de homo/lesbische beweging in het aids-preventiewerk, mede op basis van de goede ervaringen in Nederland?

Antwoord op 1 t/m 6:

Het is ons bekend dat de aanvankelijk voor voor eind juni 1991 voorziene conferentie van de International Lesbian and Gay Association (ILGA) te Guadalajara, Mexico, aldaar geen doorgang kon vinden wegens het ontbreken van toestemming van de autoriteiten ter plaatse. Aangezien het gemeentebestuur van Acapulco evenwel bereid was de ILGA de nodige gastvrijheid en medewerking te verlenen, heeft de conferentie alsnog plaatsgevonden. In het licht van deze gunstige ontwikkeling heeft geen aanleiding bestaan voor Nederlandse stappen als in deze vragen bedoeld.

Voor zover ons bekend, heeft de Mexicaanse overheid actieve bemoeienis met aids-preventie. De daartoe opgerichte nationale aidspreventie-organisatie Conasida werkt samen met een groot aantal nationale en internationale organisaties, waaronder homosexuele en lesbische groeperingen. Conasida voert met deze organisaties gezamenlijke projecten uit.

Naar verluidt werden enkele leden van Voz Humana aangehouden wegens verstoring van de openbare orde, en na betaling van een boete enkele uren later weer vrijgelaten.