Door die extra criteria van de IND worden tot nu toe worden veel asielaanvragen van LHBTI's ten onrechte afgewezen. Na hun afwijzing worden ze uitgezet. LGBT Asylum Support heeft op basis van onderzoek vastgesteld dat de staatssecretaris en de IND zich niet houden aan afspraken met de Tweede Kamer Zo toetst de IND nog steeds op de term ‘bewustwording’ terwijl deze sinds 2018 geschrapt is. Dit kan zo niet langer. Steun opnieuw de petitie voor een nieuwe en eerlijke werkinstructie voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers! Help je mee?

https://www.facebook.com/hashtag/nietgaygenoeg