LGBT Asylum Support maakt melding van een incident in Den Helder. Nog steeds is het kabinet niet bereid om extra maatregelen te nemen. "Er wordt niet bijgehouden wie lesbisch, homo, bi, trans of intersekse is, dus wij weten ook niet wie dan beschermd zou moeten worden" is een tamelijk merkwaardige redenering. Want het gaat er niet om wat de mensen in het azc precies voelen, het gaat erom hoe ze worden bejegend door anderen. En anti-LHBTI-geweld kan ook de meest verstokte hetero cisgender treffen, als anderen haar 'verdenken van een afwijkende seksualiteit'.

 

Incidenten in het azc in Den Helder Afspelen op YouTube