De LHBTI-netwerken GAY66, RozeLinks en PvdA Roze Netwerk van de progressieve politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA steunen de petitie van LGBT Asylum Support (zie: https://nietgaygenoeg.petities.nl/). In deze petitie wordt geconstateerd dat de IND niet altijd even zorgvuldig met asielaanvragen van LHBT asielzoekers omgaat. Er wordt daarbij opgeroepen tot het instellen van een geschillencommissie waartoe een afgewezen asielzoeker zich kan wenden.

Ook de rechtbank heeft deze week een uitspraak gedaan in een dergelijke zaak (lees: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/asielaanvraag-homoseksuele-…). Staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) moet de asielaanvraag van een Iraakse asielzoeker opnieuw behandelen. Advocaat Oscar Hammerstein ziet deze uitspraak als een stap in de richting van die onafhankelijke commissie.
De drie netwerken roepen de fracties in de Tweede Kamer op om bij de staatssecretaris een onafhankelijke geschillencommissie voor LHBTI-asielzoekers te regelen. Daarnaast bepleiten ze voor extra capaciteit bij de IND om zaken van LHBTI-asielzoekers te behandelen.