Na interventie van de Kamer (en met name PvdA-Kamerlid Kuiken) nam de IND de zaak nogmaals door, waarbij ditmaal zowel Esther als Happy als koppel werden gehoord. En dat leidde ertoe dat Happy toch erkenning kreeg en een verblijfsstatus - maar vreemd genoeg Esther niet.

Gisteren werd echter duidelijk dat ook Esther een verblijfsstatus kreeg. Eindelijk een complete positieve wending!