RozeLinks wil dat de asielopvang veilig wordt voor alle mensen. Desnoods moet er opnieuw speciale opvang voor LHBTQI* asielzoekers komen.

Bij de beoordeling van de asielaanvragen is het belachelijk dat wordt uitgegaan van westerse LHBTQI*-ervaringen als toetsingskader. ‘Bewustwording’, ‘coming-out’, ‘zelfacceptatie’ zijn processen en begrippen die lang niet in alle culturen spelen. Zelfidentificatie moet centraal staan.

Sommige mensen zijn gevlucht uit landen waar seksuele of genderdiversiteit verboden is, of waar van overheidswege homo- en transfobie wordt gestimuleerd. Als die zich tijdens de asielprocedure tóch als LHBTQI* beschouwen, dan moet dat zeer serieus genomen worden bij de asielbeoordeling.

Op dit moment gaat het regelmatig mis gaat bij de beoordeling van asielaanvragen. Daarom willen we dat alle afgewezen LHBTQI*-asielzoekers zich voortaan kunnen wenden tot een geschillencommissie. Deze commissie moet bestaan uit gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen en op basis van het persoonlijke verhaal van de asielzoeker een bindende uitspraak doen.