Nieuws

Open brief aan informateur: blokkeer nieuwe wetgeving over herijking ouderschap niet!

In een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen verschillende LHBTI-organisaties, waaronder RozeLinks, de partijen op om de conceptwetsvoorstellen voor de herijking van het ouderschap niet te blokkeren.

Volgens PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66 Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV is er maatschappelijk draagvlak voor een aanpassing van de wet ten behoeve van meeroudergezinnen. Volgens de organisaties is het ook noodzakelijk dat het ouderschap in de wet herijkt wordt.

Lees verder

Istanbul Pride March banned: Statement of the International Delegations

We are here to support LGBTI+ rights and to participate to the 25th Istanbul Pride Week. We are here to join the LGBTI+ Pride March and to stand in solidarity with the Istanbul Pride Week Committee. This year, in its 15th year of anniversary, the Pride March was banned by Istanbul Governor’s Office, a day before its occurrence.

Lees verder

Progressieve Politieke Roze Netwerken steunen petitie LGBT Asylum Support

De LHBTI-netwerken GAY66, RozeLinks en PvdA Roze Netwerk van de progressieve politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA steunen de petitie van LGBT Asylum Support (zie: https://nietgaygenoeg.petities.nl/). In deze petitie wordt geconstateerd dat de IND niet altijd even zorgvuldig met asielaanvragen van LHBT asielzoekers omgaat. Er wordt daarbij opgeroepen tot het instellen van een geschillencommissie waartoe een afgewezen asielzoeker zich kan wenden.

Lees verder

RozeLinks neemt deel aan IstanbulPride

Deze week neemt een delegatie van RozeLinks en GroenLinks Amsterdam in Turkije deel aan de IstanbulPride 2017. Met onze aanwezigheid willen we aandacht vragen voor en steun betuigen aan de strijd van de Turkse LHBTIQ+ activisten. Afgelopen jaar werd de Pride Parade op zondag op het allerlaatste moment verboden en werden diverse activisten gearresteerd toen ze een openbare verklaring wilden voorlezen. Of de Pride Parade, die dit jaar op zondag 26 juni is gepland, door de autoriteiten wel toegestaan wordt is nog onzeker.

Lees verder

Bijeenkomst meerouderschap Netwerk Roze FNV, PvdA Roze Netwerk, Gay66 en RozeLinks

Vrouwenstellen en mannenstellen kunnen in Nederland huwen en kinderen opvoeden. Ook binnen andere vormen van relaties worden kinderen opgevoed. Soms door alleenstaande ouders, soms door stellen, soms door drie, vier, meer ouders. Maar de wet gaat nog steeds uit van twee ouders. Zo ontstaan in meeroudergezinnen eerste- en tweederangsouders. Uiteindelijk zijn de kinderen daar de dupe van.

Het is tijd om daar wat aan te doen. Er liggen voorstellen voor wetswijzing; het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen daarmee aan de slag moeten gaan. De regels moeten meer aansluiten op de praktijk.

bijeenkomst meerouderschap

Steun van RozeLinks voor vier kandidaten!

Vanaf 1 december kan je stemmen wie jij op de kandidatenlijst voor de Tweede kamer van GroenLinks wil zien. Van 1 tot en met 13 december houdt GroenLinks een referendum onder haar leden. In dit referendum kunnen de leden hun voorkeursvolgorde van de kandidaten bepalen. RozeLinks steunt vier kandidaten.

Lees verder