Nieuws

Open brief aan informateur: blokkeer nieuwe wetgeving over herijking ouderschap niet!

meerouderschap

In een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen verschillende LHBTI-organisaties, waaronder RozeLinks, de partijen op om de conceptwetsvoorstellen voor de herijking van het ouderschap niet te blokkeren.

Volgens PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66 Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV is er maatschappelijk draagvlak voor een aanpassing van de wet ten behoeve van meeroudergezinnen. Volgens de organisaties is het ook noodzakelijk dat het ouderschap in de wet herijkt wordt.

Lees verder

Istanbul Pride March banned: Statement of the International Delegations

We are here to support LGBTI+ rights and to participate to the 25th Istanbul Pride Week. We are here to join the LGBTI+ Pride March and to stand in solidarity with the Istanbul Pride Week Committee. This year, in its 15th year of anniversary, the Pride March was banned by Istanbul Governor’s Office, a day before its occurrence.

Lees verder

Progressieve Politieke Roze Netwerken steunen petitie LGBT Asylum Support

De LHBTI-netwerken GAY66, RozeLinks en PvdA Roze Netwerk van de progressieve politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA steunen de petitie van LGBT Asylum Support (zie: https://nietgaygenoeg.petities.nl/). In deze petitie wordt geconstateerd dat de IND niet altijd even zorgvuldig met asielaanvragen van LHBT asielzoekers omgaat. Er wordt daarbij opgeroepen tot het instellen van een geschillencommissie waartoe een afgewezen asielzoeker zich kan wenden.

Lees verder

RozeLinks neemt deel aan Istanbul Pride

Deze week neemt een delegatie van RozeLinks en GroenLinks Amsterdam in Turkije deel aan de Istanbul Pride 2017. Met onze aanwezigheid willen we aandacht vragen voor en steun betuigen aan de strijd van de Turkse LHBTIQ+ activisten. Afgelopen jaar werd de Pride Parade op zondag op het allerlaatste moment verboden en werden diverse activisten gearresteerd toen ze een openbare verklaring wilden voorlezen. Het is onzeker of de autoriteiten dit keer toestemming zullen geven voor de Pride Parade (gepland op zondag 26 juni 2017).

Lees verder

Bijeenkomst meerouderschap Netwerk Roze FNV, PvdA Roze Netwerk, Gay66 en RozeLinks

Vrouwenstellen en mannenstellen kunnen in Nederland huwen en kinderen opvoeden. Ook binnen andere vormen van relaties worden kinderen opgevoed. Soms door alleenstaande ouders, soms door stellen, soms door drie, vier, meer ouders. Maar de wet gaat nog steeds uit van twee ouders. Zo ontstaan in meeroudergezinnen eerste- en tweederangsouders. Uiteindelijk zijn de kinderen daar de dupe van.

Het is tijd om daar wat aan te doen. Er liggen voorstellen voor wetswijzing; het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen daarmee aan de slag moeten gaan. De regels moeten meer aansluiten op de praktijk.

bijeenkomst meerouderschap

VS: transgenderklacht toegewezen, maar hoe?

Binnen Europa is het duidelijk: discriminatie van transgenders is verboden. Zelfs als dat niet in nationale wetgeving vastligt. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald op grond van het Europees Mensenrechtenverdrag.

Maar in de Verenigde Staten van Amerika is het niet zo klip en klaar. Gerechtshoven en staten zijn het niet eens of discriminatie van transgenders valt onder het verbod op discriminatie wegens sekse, een onderdeel van de Burgerrechtenwet van 1964.

En nu heeft een federaal gerechtshof in Pennsylvania de Wet gehandicapten gebruikt in een vonnis van een transgender tegen een werkgever.

Lees verder