Nieuws

Bijeenkomst meerouderschap Netwerk Roze FNV, PvdA Roze Netwerk, Gay66 en RozeLinks

Vrouwenstellen en mannenstellen kunnen in Nederland huwen en kinderen opvoeden. Ook binnen andere vormen van relaties worden kinderen opgevoed. Soms door alleenstaande ouders, soms door stellen, soms door drie, vier, meer ouders. Maar de wet gaat nog steeds uit van twee ouders. Zo ontstaan in meeroudergezinnen eerste- en tweederangsouders. Uiteindelijk zijn de kinderen daar de dupe van.

Het is tijd om daar wat aan te doen. Er liggen voorstellen voor wetswijzing; het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen daarmee aan de slag moeten gaan. De regels moeten meer aansluiten op de praktijk.

bijeenkomst meerouderschap

VS: transgenderklacht toegewezen, maar hoe?

Binnen Europa is het duidelijk: discriminatie van transgenders is verboden. Zelfs als dat niet in nationale wetgeving vastligt. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald op grond van het Europees Mensenrechtenverdrag.

Maar in de Verenigde Staten van Amerika is het niet zo klip en klaar. Gerechtshoven en staten zijn het niet eens of discriminatie van transgenders valt onder het verbod op discriminatie wegens sekse, een onderdeel van de Burgerrechtenwet van 1964.

En nu heeft een federaal gerechtshof in Pennsylvania de Wet gehandicapten gebruikt in een vonnis van een transgender tegen een werkgever.

Lees verder

Makkelijker procedure transgenders, maar positie nog steeds zwak

Het aanta mensen dat zich officieel met een andere sekse heeft laten registreren, is spectaculair toegenomen. Dat hangt samen met een wetswijziging die die procedure heeft versimpeld. Transgenders zijn zichtbaarder geworden. Maar de positie van transgenders op de arbeidsmarkt is daarmee nog niet verbeterd. Dat stelt het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport.

Lees verder

Relatievormen per land in beeld

traditioneel heterohuwelijk met drie kinderen

Als ik ziek word tijdens een vakantie in Griekenland, wordt mijn gelijkgeslachtelijke echtgenote dan toegelaten tot mijn ziekenhuisbed? Kan ik in Slowakije met mijn beminde een partnerschap laten registreren?

Vragen die de meeste mensen niet zo direct zullen kunnen beantwoorden. Maar nu is er een database die helpt bij beantwoorden van zulke vragen.

Lees verder

Overlijden ontwerper regenboogvlag

Hij vond dat de roze driehoek geen mooi symbool was. De roze driehoek was immers “uitgevonden” door de nazi’s, die in de concentratiekampen allerlei driehoeken en zeshoeken gebruikten om verschillende “categorieën” gevangenen mee te markeren. Een té droevige geschiedenis. Daarom bedacht hij een ander symbool voor de homobeweging (later de LHBTI-beweging): de regenboogvlag. Aanvankelijk met acht kleuren, later (vanwege een gebrek aan lapjes in de goeie kleuren) met zes kleuren.

 

Lees verder

"Politie moet veranderen"

De nationale politie moet veranderen. Dat geldt zowel voor de cultuur binnen het politiekorps als voor de samenstelling van dat korps.

Het moet veel meer een afspiegeling van de samenleving worden, en zichtbaar cultureel divers worden (dus meer agenten met een migratie-achtergrond gaan omvatten), maar ook meer LHBT-politiemensen gaan tellen.

Dat is de inzet van korpschef Erik Akerboom als van de chef van het Amsterdamse politiekorps, Pieter-Jaap Aalbersberg.

Lees verder