Nieuws

Fryslân eindelijk ook regenboogprovincie

Na vier jaar strijden is het eindelijk gelukt: Fryslân is eindelijk ook regenboogprovincie! “Vandaag sta ik hier voor diversiteit, verbinding en hoop. Ik hoop dat we ons aan het einde van deze dag Regenboogprovincie mogen noemen. Dat we de Friese regenboogvlag hijsen en daarmee laten zien dat iedereen zich zelf mag zijn in Fryslân. Dat we een mienskip zijn waar niemand wordt buitengesloten. Dat ook de LHBTI+-inwoners en hun ouders zich gezien en gerespecteerd voelen in onze provincie. Wij beseffen dat een vlag een symbool is en niet de oplossing. Maar dit symbool is nodig om zichtbaarheid te geven aan de problematiek, om deze bespreekbaar te maken”, sprak GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek tijdens het debat in de Friese Staten.

Lees verder

RozeLinks over nieuw incident Amsterdam: scholen en uitgevers moeten aan de slag

glasscherven

Opnieuw was er geweld tegen homo's in Amsterdam. Het past in een patroon: eerder waren er aanvallen op homo's, op een transvrouw in de metro, ga maar door. De jongens die voor het geweld van vandaag zijn opgepakt waren net 14 en 15 jaar oud. 

RozeLinks vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor seksuele en gender­diversiteit in het onderwijs. Voor sommige scholen lijkt het een verplicht nummer en niet een integraal onderdeel van de lessen.

Lees verder

Internationale vakbonden bij IDAHOBIT: werk moet vrij zijn van discriminatie

De Council of Global Unions, een wereldwijde organisatie van vrije vakbonden die zo'n 200 miljoen werkenden over de gehele wereld vertegenwoordigt, laat op IDAHOBIT 2020 weten dat hun vakbonden zich blijven inzetten voor respect en waardigheid van álle werkenden, Dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, genderidentiteit of sekse-karakteristieken bestreden moet worden.

Lees verder

Sekswerk in de knel

Sekswerkers van allerlei kunne horen tot de groepen die het hardst getroffen worden door de covid-19-pandemie en de overheidsmaatregelen om die in te dammen.

Het Internationale Comité voor de Rechten van Sekswerkers in Europa heeft een website opgezet om de ervaringen van sekswerkersgroepen vast te leggen en te delen voor onderlinge steun. Ook roept het Comité de Europese regeringen op, om bij beleidsvorming om de pandemie in te dammen en de slachtoffers te helpen, uit te gaan van mensenrechten en niet van morele veroordelingen. Sekswerkers willen erkend worden als slachtoffers.

Lees verder